autoreclame
binnenreclame
buitenreclame
displays
gevelreclame
kunst
posters
presentatiewanden
print
raambelettering
reclameborden
spandoeken
stickers
textielreclame
winkelsigning
zeefdruk

fotogalerij

 
privacy

Teneinde de website en de daarmee verbonden diensten aan haar bezoekers beschikbaar te kunnen stellen is het noodzakelijk dat Kijk Reclame in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. Hieronder volgt een uitleg over welke gegevens voor welke doeleinden worden gebruikt en wat Kijk Reclame doet om uw privacy te beschermen. Wij adviseren u voor het gebruik van de website hiervan kennis te nemen. Kijk Reclame respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel (per e-mail en/of per contactformulier) aan ons verschaft vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

De persoonsgegevens die door u aan Kijk Reclame worden verstrekt via de website van Kijk Reclame of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel. Indien u gebruik maakt van de website voor het stellen van vragen of opmerkingen, het bestellen van publicaties, het plaatsen van een sollicitatie en/of andere diensten binnen de website is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. Kijk Reclame verwerkt deze gegevens teneinde:
• de website aan haar bezoekers beschikbaar te kunnen stellen;
• de diensten die via de website worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren;
• de dienstverlening van Kijk Reclame, al dan niet via de website, te optimaliseren.

Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere diensten binnen de website heeft aangevraagd, is het mogelijk dat wij uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het uitvoeren van deze diensten.
Kijk Reclame bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) nadat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.


WIJ: van Kooy Reclame, Drukkerij Wijchen en Kijk Reclame bundelen onze krachten. Dit betekent voor ons allemaal een uitbreiding van onze diensten en een flinke vooruitgang. We verhuizen naar één locatie waar onze vakmensen elkaar versterken en zo een next level grafisch centrum ontstaat.

 
 
© Kijk Reclame 2021
Website door DigiConcept
   belettering    zeefdrukkerij    werken bij    ons team    disclaimer    privacy    terms